Selectează o Pagină

Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată respectă drepturile utilizatorilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul _____ in registrul de  evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: intocmirea facturilor si livrarea pentru produsele comercializate pe site-ul www.mercerii.ro. Datele vor fi folosite si pentru activitati de marketing referitoare la produsele Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastra in vederea stabilirii relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Furnizorul de produse pentru a putea intra in posesia produsului cumparat; pentru trimiterea de informari/anunturi cu privire la ofertele aparute. Refuzul dvs. determina imposibilitatea crearii unei oferte conforme cu cele solicitate.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: agentilor economici, companiilor şi partenerilor care au ca obiect de activitate asigurarea transportului pe teritoriul României şi au un contract semnat cu Operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la notificari carmenolteanu.com. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată informatii referitoare in special la date personale (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon), modul in care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile publicate pe Site, dar poate include si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Orice persoana care acceseaza Site-ul si care ofera date sau informatii cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor de comanda de pe acest Site, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

 • marketing (inclusiv marketingul direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale si comercializarea produselor publicate pe Site, precum si a produselor Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată, prin orice mijloc de comunicare, mai putin apelarea automata care nu necesita interventia unui operator uman;
 • in scopul furnizarii produselor prezentate pe Site, incluzand procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, solutionarea cererilor si a reclamatiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
 • stocarea si procesarea acelor informatii care ajuta Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa imbunatateasca relatia cu utilizatorii/abonatii/cumparatorii;
 • prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată in vederea efectuarii de studii de piata;
 • alte activitati intreprinse de Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea utilizatorului.

Accesarea Site-ului in continuare echivaleaza cu acceptul utilizatorilor asupra procesarii datelor cu caracter personal in scopurile mai sus prezentate. În cazul in care utilizatorul nu doreste ca Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa proceseze datele cu caracter personal intr-unul sau anumite scopuri dintre cele mentionate mai sus, utilizatorul va trimite o scrisoare catre Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată la carmenolteanu.com. Utilizatorii care furnizeaza SC Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată date cu caracter personal prin intermediul accesarii Site-ului au toate drepturile si obligatiile prevazute in Legea 677/2001, respectiv dreptul de acces si interventie la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei.

Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • dreptul de a cere Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
 • dreptul de a cere Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
 • dreptul de a cere Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată sa inceteze expedierea de mesaje promotionale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa contact@carmenolteanu.com
 1. SIGURANTA TRANZACTIILOR

Societatea recunoaste importanta respectarii tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranta datelor personale, precum si a tranzactiilor electronice, si a luat in acest sens toate masurile necesare, prin metodele cele mai moderne si mai performante, pentru a oferi cel mai inalt grad de siguranta posibil. Toate informatiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonatilor sunt tratate ca date confidentiale. Societatea a adoptat proceduri care protejeaza datele confidentiale pe care utilizatorii/abonatii le ofera prin intermediul website-ului sau in orice alt fel (de exemplu telefonic). Aceste proceduri protejeaza datele utilizatorilor/abonatilor in fata oricarei accesari nepermise sau divulgari, furt sau utilizare neconforma, modificare sau distrugere, ajutand de asemenea la certificarea faptului ca datele acestea sunt exacte si sunt utilizate corect.

Securitate

Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall precum si de solutii antivirus actualizate permanent.

 Confidentialitatea tranzactiilor

Asa cum se mentioneaza mai sus, respectarea confidentialitatii se subintelege. Toate informatiile transmise de utilizator/abonat sunt confidentiale, Societatea luand toate masurile necesare astfel incat acestea sa fie utilizate doar in masura in care acest lucru este considerat necesar in contextul serviciilor oferite. Doar administratorul Olteanu Z. Carmen-Marilena Persoana Fizica Autorizată are acces la informatiile cu privire la tranzactii.

 

 1. DEFINITII

Date cu caracter personal: Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa printr-un email la contact@carmenolteanu.com.

× Cum pot sa te ajut?